DOBROVOĽNÍCTVO

Skautské heslo „Buď pripravený!“ a roverské „Slúžim!“ nadobúdajú v náročných okamihoch nový rozmer.

Iniciatíva Slovenského skautingu na pomoc spoločnosti a okoliu v mimoriadnych situáciách


PROJEKT SKAUTSKÁ SLUŽBA REALIZUJE SLOVENSKÝ SKAUTING, O.Z.

Aktuálne
dobrovoľnícke príležitosti

Zapojiť sa do dobrovoľníctva môžu všetci členovia organizácie Slovenský skauting a aj verejnosť sympatizujúca so skautingom. Iba dobrovoľníci 18+ môžu byť súčasťou terénnej práce. Dobrovoľníci pod 18 rokov budú pridelení na prácu z domu, poprípade v oblasti.

Aktuálne ponuky

Na vybranú dobrovoľnícku príležitosť sa môžete prihlásiť cez formulár nižšie.

Prvý kontakt SOS
Hlavná náplň

Osoba, ktorá bude mať prehľad o celom dianí skautskej služby resp. fungovaní krízového tímu a bude schopná vedieť vhodne zareagovať a osloviť kompetentných ľudí po vypuknutí krízovej situácie.

Predpokladané úlohy
 • oslovanie ľudí po vypuknutí krízovej situácie
 • vyjadrenie o rozhodnutí zásahu do krízovej situácie
 • komunikácia s kompetentnými zložkami (záchrana služba, MiNV...)
Koordinátor
Hlavná náplň

Koordinuje dobrovoľníkov priamo na mieste krízy resp. na mieste zásahu krízového tímu.

Predpokladané úlohy
 • rozdeľovanie a dávanie úloh priamo na mieste
 • dohľad nad výkonom úloh
 • podpora osôb v krízovom tíme priamo na mieste
 • menežovať a sieťovať ľudí podľa terénnej situácie
 • (zároveň čiastočne plní funkciu dispečera)
 • aktívne spolupracovať s riadiacimi zložkami
Logistik
Hlavná náplň

Sústredí sa na stratégiu fungovania krízového tímu v zmysle efektívnosti rozloženia osôb.

Predpokladané úlohy
 • úzko spolupracuje s dispečerom
 • efektívne rozloží osoby
 • pozerá sa na situáciu viacmenej z vonku a hľadá "diery"
Náborár
Hlavná náplň

Na základe vzniknutej situáciie otvoriť datábazu ľudí a oslovovať konkrétne osoby na dané pozície, ktoré sú potrebné pri vzniknutej situácii.

Predpokladané úlohy
 • osloviť ľudí z datábaz
 • prejsť si, či na mieste sú obsadené všetky potrebné roli z krízového tímu
Bezpečnostný expert
Hlavná náplň

Odborná osoba, ktorá dohliada na to, aby sa nešlo do príliš veľkého rizika - plní najmä úlohu konzultanta.

Predpokladané úlohy
 • sledovanie situácie
 • rozhodnutie o konaní/nekonaní zásahu
 • konzultuje všetky obsadené pozície a ich konania
Tereňák
Hlavná náplň

Na mieste zasahuje a plní pridelené úlohy od kompetentných osôb.

Predpokladané úlohy
 • plní pridelenú úlohu ( môže byť čokoľvek): človek pre všetko praktické na mieste (vydávanie stravy, usmerňovanie ľudí, kontrola miesta ... )
IT znalec
Hlavná náplň

Rieši potrebné technologické veci potrebné pre zjednodušenie riešiacich procesov.

Predpokladané úlohy
 • navrhuje a tvorí systémy, ktoré napomôžu pri fungovaní KT
 • aplikuje vytvorené systémy a oboznámi s nimi kompetentných
Zásobovač
Hlavná náplň

Zabezpečiť dostatok potrebných zdrojov, materiálov a vybavenia na riadenie a zvládanie krízy - nástroje a prostriedky potrebné na splnenie svojich úloh počas krízovej situácie (zásobovanie potravinami, vodou, liekmi, lekárskym vybavením, komunikačnou technológiou, osobnými ochrannými prostriedkami a inými kľúčovými prostriedkami, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého priebehu).

Predpokladané úlohy
 • zodpovedá za zabezpečenie potrebných zásob a vybavenia interným nákupom alebo spolupracuje s externými dodávateľmi.
 • monitoruje a udržuje správnu úroveň zásob
 • aktualizuje zásoby podľa potreby a minimalizuje riziko nedostatku alebo plytvania zdrojmi
 • komunikuje s ostatnými členmi krízového tímu a zhodnocuje ich potreby a požiadavky na zásobovanie
 • snaží sa predvídať budúce potreby a problémy
 • v prípade potreby zabezpečuje rýchle a spoľahlivé dodávky do postihnutých oblastí alebo KT
Dispečer
Hlavná náplň

Osoba na základni v čase krízy, ktorá rieši potrebné úlohy, ktoré dostane od koordinátora alebo od dobrovoľníkov - prepája tieto subjekty s ďalšími jednotkami (zásobovačom IT znalcom...).

Predpokladané úlohy
 • komunikácia a prepájanie krízového tímu so zainteresovanými stranami a monitoring situácie
 • podpora tímu
 • hlásenie problémov
Animátor
Hlavná náplň

Vytvoriť priateľské prostredie pre najmenších na zjemnenie negatívneho dopadu krízového obdobia.

Predpokladané úlohy
 • vymýšľa program pre najmenších
 • poskytuje im kamarátsku pomoc
Psychológ
Hlavná náplň

Stará sa o mentálne zdravie doborovľníkov v čase krízy - najmä krízového tímu.

Predpokladané úlohy
 • podieľa sa na stabilizácii emočného, psychického a fyzického stavu prítomných dobrovoľníkoch
 • poskytuje psychologickú starostlivosť a podporu
PRIPRAVENÍ POMÔCŤ?

Ako sa stať
dobrovoľníkom?

mať voľný čas

ktorý chceš venovať iným

vypísanie prihlášky

vďaka ktorej ťa lepšie spoznáme

dobrovoľnícka zmluva

a jej podpísanie

zapájanie sa

ako aktívny člen Skautskej služby

preštudovanie

potrebných materiálov

absolvovanie školení

a tréningov, ktoré máme pripravené
 • ukrajinské deti

   Ako sa prihlásiť?    

Ako sa môžeš k nám pridať? Skautské heslo „Buď pripravený!“ a roverské heslo „Slúžim!“ nadobúdajú v náročných okamihoch nový rozmer. V rámci Skautskej služby sa môžeš zapojiť vyplnením prihlasovacieho formuláru pre dobrovoľníkov.
Dobrovoľníctvo

   Čo ti to dá?    

Možno poslednou vecou, ktorú spomeniem – dobrovoľníctvo vyzerá dobre aj v životopise :). Do tohto jedinečného dobrovoľníckeho projektu na teba čaká množstvo výziev ale aj príjemne stráveného času. Ako vďaka za tvoj čas a pomoc sa ti budeme snažiť na oplátku venovať náš čas tebe :).
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Chcem sa pridať!

  Si kamoš?
  Tak buď aj buddy!

  Buddy program prepája mladých ľudí z Ukrajiny s ich rovesníkmi zo Slovenska  Zapoj sa aj ty. info

  ALEBO NÁM
  ZAVOLAJ